WELCOME TO
Ele - Tech

Tematem przewodnim są porady, informacje, wiadomości.

Układy automatyki, przykłady zastosowań


Uruchomienie sterowania w starej koparce?
Przywrócenie życia manipulatorom w ciągniku?
Ile kosztuje płytka sterująca do maszyny budowlanej? 10 tys? Dzięki zastosowaniu sterowników typu Logo, cena może być wielokrotnie niższa.

Wybrane przykłady zastosowania nieskomplikowanej automatyki

Uruchomienie sterowania w ciągniku


Drzewiej bywało tak. Za pomocą mało specjalistycznych narzędzi praktycznie każdy potrafił naprawić swój ciągnik.Kilka kluczy, śrubokrętów, no i oczywiście młotek - nie było sytuacji, żeby ciągnik stanął w polu, i nie mógł zjechać o własnych koniach (mechanicznych oczywiście)

W nowoczesnych ciągnikach większość układów mechanicznych sterowana i nadzorowana jest poprzez różnorodne układny elektroniczne. Niezmiernie ułątwia to pracę, zwiększa komfort i oszczędność pracy.Wszystko jest w najlepszym porządku, do chwili pierwszej awarii.
Jeśli jest gwarancja, sprawa załatwiona. Jeśli nie, portfel właściciela staje się znacznie cieńszy.

Za pomocą takiego sterownika jak poniżej można unikąć znacznych wydatków. W zależności od ilości sygnałów sterujących w danej maszynie, można dobrać odpowiedni model, napisać oprogramowanie, i podłączyć do maszyny, np. ciągnika.Koparka

Obecne maszyny budowlane, podobnie jak ciągniki, pełne są elementów elektronicznych.
Każdy, kto użytkuje taki sprzęt i spotkał się już z awarią, zdaje sobie sprawy z kosztów naprawy bądź wymiany różnych płytek elektronicznych.
Dzięki dostępności uniwersalnych sterowników, niejednokrotnie można przyśpieszyć proces naprawy, przy znacznie mniejszych kosztach niż podzespoły oryginalne.

Problemem jest często dostępność do poszczególnych części. Jeśli sprzęt jest już stary, i sprowadzony z zagranicy, zakup odpowiednich części zamiennych może być dosyć trudny.
Opisywane sterowniki w dużym stopniu eliminują ten problem.


Inne przykłady wykorzystania uniwersalnych, elektronicznych sterowników Moeller, Siemens.Sterowanie oświetleniem budynku

W każdej chwili istnieje możliwość lokalnego i zdalnego włączania oraz wyłączania oświetlenia, na przykład przez portiera.
Sterowany zegarem impuls wyłączania umożliwia centralne wyłączenie oświetlenia.
Istnieje możliwość sterowania do 12 różnymi, niezależnymi grupami oświetlenia.
Możliwość zabudowy w rozdzielnicach niskiego napięcia, dzięki przystosowaniu do montażu na szynie TS35 z wymiarem pokrywy 45mm oraz podziałce szerokości wyłącznika instalacyjnego 4/ 6/ 8/ 12.

Cieplarnie

Zależne od oświetlenia dziennego i temperatury, sterowanie okien dachowych/ ogrzewanie/ wentylacja/ oświetlenie.
Rejestracja i obróbka do czterech sygnałów analogowych, np. temperatura, naświetlanie.
Możliwość dalszego wykorzystanie sygnałów analogowych w modułach funkcji arytmetycznych czy wyjścia analogowego.
Wprowadzanie nastaw bezpośrednio z klawiatury znajdującej się na urządzeniu.
W każdej chwili istnieje możliwość sterowania ręcznego poprzez zintegrowane przyciski funkcyjne oraz 4 przyciski kursorów.

Oświetlenie zewnętrzne domku jednorodzinnego

Oświetlenie zewnętrzne obejmuje zarówno ogród jak i podjazd do posesji,miejsce przed garażem oraz wejście do domu.
Instalację oświetleniową załącza się wyłącznikiem głównym ZAŁ / WYŁ. Jeśli system jest włączony, światło zapalane jest dopiero przy nastającej ciemności w zależności od wyłącznika zmierzchowego.
W trybie automatycznym oświetlenie ogrodu powinno być włączane za pomocą zegara sterującego każdego wieczoru o tej samej porze.
W trybie pracy ręcznej oświetlenie ogrodu może być włączane niezależnie od zegara sterującego.
Trzy czujniki ruchu na podjeździe, na placu przed garażem i przed wejściem do domku włączają odpowiednie światła na określony czas.
Za pomocą przycisku alarmowego można natychmiast włączyć i wyłączyć wszystkie światła, bez ograniczeń czasowych i bez wpływu wyłącznika zmierzchowego.

Sterowanie pompami

Nawet stosunkowo proste instalacje pompowe można wyposażyć w najprostszy sterownik, dzięki temu uzyskuje się wiele zalet:

 • Kontrola czasu pracy pomp - w prosty sposób można wychwycić pewne procesy, które mogą uszkodzić zasilane urządzenia, czy też zwiększyć czas pracy - i dzięki temu także koszty obsługi. Można np. zdiagnozować zmniejszone drożności filtrów lub zwiększone opory przepływu czynników.
 • Wygodniejsza obsługa czujników. Sterownik programowalny umożliwi dobranie czasów nieczułości przy zmianach stanów, spowodowanych np. zafalowaniem cieczy. Wprowadzenie opóźnień czasowych w sterowniku pozwalają na korekcję wykrywanych poziomów na zasadzie opóźnienia reakcji na wykrywane stany. Przy stosowaniu sterownika z zasilaczem wygodniejsza i tańsza może być konstrukcja samych czujników.
 • W układach z kilkoma pompami sterownik może kontrolować czas ich pracy i dołączać kolejne, w przypadku niewystarczającego efektu pracy pojedynczej pompy. Jako pierwsze kierować do pracy pompy nieużywane w poprzednim cyklu.

Kontrola obecności pracownika, kontrola dostępu

Są miejsca pracy szczególnie wymagające ciągłego nadzoru pracownika, lub kontroli jego uprawnień. Dotyczy to np. maszynisty lokomotywy, pracownika ochrony czy palacza w kotłowni węglowej bez automatyki .
Najprostszym sposobem sprawdzenia aktywności może być konieczność kasowania przyciskiem wywołania, sygnalizowanego zapalającą się lampką ( sygnałem akustycznym ).
Brak właściwej reakcji powinien wywoływać alarm w innym miejscu np. portierni lub rozpocząć hamowanie pociągu.
Zależnie od miejsca i sytuacji można wprowadzać inne rozwiązania np. umożliwić oddalenie się pracownikowi na określony czas, o ile poprzedzi to uruchomieniem przycisku ( zmieni początek odliczania czasu).
Duże możliwości poszerzenia funkcji podobnych urządzeń zapewni zastosowanie modułu głosowego, zarówno w samym powiadamianiu telefonicznym, jak i przy dyktowaniu zmieniających się poleceń samemu pracownikowi, jako warunku testu. Sterownik może kontrolować czas wykonania wydanych poleceń, choćby czas wprowadzenia kodu do zamka elektronicznego.

Sterowanie napędem bramy, lub podobnego urządzenia

Sterowniki mogą pełnić rolę elektronicznego układu sterowania napędami np. napędem bramy. Do sterowania zewnętrznego można użyć jednoprzyciskowego zdalnego sterowania (pilota ) jednego z oferowanych przez krajowych producentów. Przykłady realizowanych funkcji to:

 • obsługa stacjonarnych przycisków "start w górę, start w dół, stop"
 • obsługa pojedynczego styku zdalnego sterowania ( pilota jednoprzyciskowego ) w tym automatyczna zmiana funkcji przycisku zależnie od stanu pracy sterownika. Np. po zatrzymaniu bramy kolejne przyciśnięcie "pilota" spowoduje ruch w kierunku przeciwnym niż poprzednio wykonywany
 • obsługa wyłączników krańcowych. Zatrzymanie, po osiagnięciu skrajnego położenia, zapewnienie (przy kolejnym uruchomieniu) ruchu we właściwym kierunku oraz uniemożliwienie ruchu w kierunku zabronionym.
 • blokowanie możliwości startu w stanach awaryjnych ( dwa wyłączniki krańcowe rozwarte )
 • automatyczne włączanie oświetlenia w czasie pracy napędu i opóźnione jego wyłączanie
 • sygnalizacja niezamknięcia bramy, stała lub w określonych godzinach.

Zdalne sterowanie, kontrola obiektów

Jednym z wielu zastosowań sterownika programowalnego w budynkach może być zdalne ( przez linie telefoniczną z wykorzystaniem modułu głosowego ) włączanie ogrzewania, podnoszenie rolet itp. Potrzeba taka może zachodzić w domkach wypoczynkowych, w których temperatura powinna być podwyższana przed przyjazdem domowników. Ale taka możliwość przydatna jest też przy nieregularnych powrotach do domu mieszkalnego, w którym obniża się temperaturę w czasie nieobecności domowników. Wykonanie poleceń potwierdzane jest słownymi komunikatami.

Reklama

Sterownik programowalny stwarza możliwość stosowania zmiennego podświetlenia, przesuwania plansz, a nawet włączania głosu. Możliwość stosunkowo łatwej zmiany sposobu pracy sterownika pozwala na ich częste zmiany i dostosowanie do coraz to nowych potrzeb. Zmiana w działaniu może być wywołana wewnętrznym zegarem, czujnikiem ruchu , czujnikiem zmierzchowym , wewnętrznym licznikiem ilości wykonanych cykli itp.Kilka dodatkowych przykładów, które można zrealizować za pomocą prostych sterowników :

 • Sterowanie oświetleniem z pomiarem jasności
 • Oświetlenie klatki schodowej i piwnicy z dwoma czasami
 • Oświetlenie zewnętrzne domku jednorodzinnego
 • Różnorodne systemy nawadniania, czasowe, z pomiarem wilgotności itp.
 • Sterowanie temperaturą w szklarni, cieplarni
 • Alarmy i zabezpieczenia
 • Licznik czasu pracy z sygnalizacją konserwacjiNOWOŚCI & WYDARZENIA


Zabezpieczenie przed zalaniem
Jak zabezpieczyć hodowlę przez zalaniem z powodu np. urwania smoczka, poidełka, zaworu..., jest tutaj - KZW 2

20-23 września 2013 Bednary
Największa wystawa rolnicza w Polsce.

WYBRANE PROJEKTY

wrzesień, 2012
System pięciu silosów, załadunek paszy od góry, podajnik 125mm, odejście 75mm. W projekcie zastosowany został unikatowy system zsypów.
pażdziernik, 2012
Automatyczny system zadawania paszy, sterowanie symulataniczne, zawory pneumatyczne.
kwiecień, 2013
Wymiana mocno wiekowej rozdzielni elektrycznej. Skrzynki żeliwne powędrowały na swoje miejsce, pozostały rozdzielnice Hensel.
Lipiec, 2013
Systemy chłodzące. W upalne dni bywa zbawieniem dla zwierząt.
Lipiec, 2013
Maszyna do przesypywania ziarna.
Jesień, 2014
Wyposażenie firmy Big Dutchman.