WELCOME TO
Ele - Tech

Tematem przewodnim są porady, informacje, wiadomości.Zalanie hodowli zwierząt - Kontroler Zużycia Wody KZW 2


Każdy, kto hoduje zwierzęta, albo się z tym spotkał, albo słyszał od znajomych.

Co się stanie, gdy w nocy uszkodzi się poidełko, smoczek?
Jeśli zwierzęta umieją pływać, to dobrze. Jeśli nie, to ....

Krótki opis zabezpieczenia


   Taki widok nie napawa optymizmem

Sterownik do kontroli zużycia wody (Kontroler zużycia wody KZW 2) w budynkach hodowlanych powstał jako rozwiązanie problemu zgłaszanego przez naszych klientów. Dosyć często zdarza się, że na chlewni (oraz każdym innym budynku, w którym jest linia wodna) zostanie uszkodzony dowolny element na linii wodnej. Poidełko, smoczek, złączka, ręczny zawór wody - te elementy ciągle narażone są na uszkodzenie.

Jeśli problem taki powstanie w ciągu dnia, istnieje duża szansa na zauważenie problemu i szybką reakcję. Gorzej w nocy. Wtedy woda może się wylewać przez kilka godzin.

Skutki tego są powszechnie znane hodowcom: zalana podłoga, zalana ściółka, niepotrzebnie napełnione kanały czy szambo, i najważniejsze - możliwość wystąpienia chorób u zwierząt.

Powstałe urządzenie w bardzo dużym stopniu zabezpiecza hodowlę i budynek w przypadku uszkodzenia linii wodnej.

Działanie Kontrolera zużycia wody KZW 2 polega na ciągłym nadzorowaniu zużycia wody, i w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, następuje zamknięcie zaworu wody, oraz w razie potrzeby, załączenie sygnalizacji alarmowej.

Przykład:

Na podstawie wskazań licznika wody zakładamy, że zwierzęta średnio wypijają nie więcej niż 2000 litrów na godzinę. Oczywiście, wszystkie te wartości ustalane są indywidualnie. W sterowniku wpisujemy wartość 2000 litrów/godz. Jeśli nastąpi niekontrolowany wyciek wody, np. uszkodzeniu ulegnie poidełko, nigdy nie wyleje się więcej wody niż wpisana wartość, czyli 2000 litrów.

Załóżmy, że awaria nastąpiłaby na początku nocy. Bez sterownika, w zależności od ciśnienia w linii, wody wyleje się znacznie, znacznie więcej.

Ponieważ w nocy zużycie wody jest najczęściej mniejsze, i ewentualne zalanie dużo bardziej kłopotliwe, sterownik umożliwia oddzielne ustalenie zużycia wody w ciągu nocy i w ciągu dnia.W praktyce można spotkać przypadki, że na tej samej linii wodnej, na której zamontowane są smoczki czy poidełka, zainstalowany jest np. kran do mycia rusztów czy czerpania wody. Aby sterownik nie liczył wody zużytej na inne cele niż pojenie zwierząt, na czas pobierania wody należy nacisnąć specjalny przycisk w sterowniku. Będzie to informacja dla sterownika, aby od tej chwili nie liczył zużycia wody. Po zakończeniu pracy, np. mycia rusztów, należy ponownie nacisnąć przycisk w sterowniku - odblokowujemy zliczanie wody.

Nie ma obawy, że po zakończeniu mycia ktoś zapomni o odblokowaniu zliczania - po ustalonym czasie (wpisanym przez użytkownika), Kontroler zużycia wody KZW 2 automatycznie powróci do normalnego trybu pracy.

Względy zdrowotne

Oprócz głównego przeznaczenia Kontolera zużycia wody KZW 2, jakim jest zabezpieczenie przed zalaniem, otrzymujemy przy okazji bardzo cenne informacje, ile wody wypijają zwierzęta. Można to kontrolować w zakresie np. dobowym i miesięcznym. Dzięki tej prostej analizie można bardzo szybko zauważyć możliwe zachorowania, i odpowiednio szybko zareagować. Wiadomym jest dla każdego, że profilaktyka jest dużo tańsza niż właściwe leczenie.Poglądowe schematy instalacji.


Powyższy rysunek przedstawia standardową instalację w budynku. Jest zawór główny, na linii zamontowane są poidełka, smoczki, oraz przykładowo zawór ręczny. W przypadku uszkodzenia dowolnego elementu linii, np. smoczka czy poidełka, woda płynie nieustannie do chwili ręcznego zamknięcia zaworu głównego.
Na tym rysunku pokazany jest właściwy układ do kontroli zużycia wody. Ilość o aktualnie zużywanej wodzie dostarczana jest do sterownika. Jeżeli nastąpi uszkodzenie dowolnego urządzenia na linii wodnej, zostanie zamknięty elektrozawór - woda nie płynie. W zależności od potrzeb klienta, Kontroler zużycia wody KZW 2 może załączyć dodatkowo alarm, bądź przy pomocy alarmu GSM wysłać SMS lub zadzwonić na wybrany wcześniej numer telefonu.Kilka sposobów połączeń.

Dwie różne linie wodne, każda zabezpieczona niezależnie swoim sterownikiem.


Dwie różne linie wodne, zabezpieczone wspólnym sterownikiem.

Możliwe podłączenie do każdego rodzaju alarmowania, np. sygnalizator dźwiękowy, alarm GSM, itp.


Przykładowe podłączenie elektrozaworu i licznika do istniejącej linii wodnej.


Sterownik KZW 2 umieszczony w rozdzielni elektrycznej.

NOWOŚCI & WYDARZENIA


Zabezpieczenie przed zalaniem
Jak zabezpieczyć hodowlę przez zalaniem z powodu np. urwania smoczka, poidełka, zaworu..., jest tutaj - KZW 2

20-23 września 2013 Bednary
Największa wystawa rolnicza w Polsce.

WYBRANE PROJEKTY

wrzesień, 2012
System pięciu silosów, załadunek paszy od góry, podajnik 125mm, odejście 75mm. W projekcie zastosowany został unikatowy system zsypów.
pażdziernik, 2012
Automatyczny system zadawania paszy, sterowanie symulataniczne, zawory pneumatyczne.
kwiecień, 2013
Wymiana mocno wiekowej rozdzielni elektrycznej. Skrzynki żeliwne powędrowały na swoje miejsce, pozostały rozdzielnice Hensel.
Lipiec, 2013
Systemy chłodzące. W upalne dni bywa zbawieniem dla zwierząt.
Lipiec, 2013
Maszyna do przesypywania ziarna.
Jesień, 2014
Wyposażenie firmy Big Dutchman.